Õpetaja, kes hoolib ka teistest õpetajatest

Viivika on üks meie haridusmentoritest ja samal ajal silmapaistev õpetaja. Tema armastus ja pühendumus õpetajaameti vastu on viinud ta kaugemale kui ta kunagi oskas unistada.


ÕPETAJA, KEDA LAPSEPÕLVES KIUSATI

Viivika oli üks neist lastest, keda kiusati koolis, ja see kogemus pani teda alguses kahtlema õpetajaameti sobivuses. Aga vaatamata sellele, oli tema soov teisi aidata ja neile teadmisi jagada alati sügavalt temas juurdunud.


Kui Viivika astus Tartu Ülikooli, polnud tema esialgne plaan õpetajaks saada, elu tõi ta hoopis geograafia juurde. Alguses võis see tunduda juhuslik, kuid tagantjärele vaadates oli see just see õige samm, mis aitas Viivikal kasvada ja arendada olulisi oskusi.


ESINEMISHIRMUST SAI TEMA SUPERVÕIME

Ülikooliaastad ei olnud Viivikale ainult akadeemiline väljakutse, vaid ka võimalus enesearenguks. Ta ühines korporatsiooniga Filiae Patriae ning seal aktiivne olemine aitas tal ületada oma suurimat hirmu - esinemist. Ta õpetas teisi ja korraldas üritusi ning see kõik muutis ta enesekindlamaks ning avas tema silmad õpetajaameti ilu ja võimaluste ees.


KARJÄÄRIPÖÖRE VIIS ÕPETAJAKS ÕPPIMA

Pärast töökogemust Regios otsustas Viivika järgida oma südant ja astuda Tartu Ülikooli klassiõpetaja erialale. Just tänu oma elukogemusele oli tal julgust küsida rohkem, siduda uusi teadmisi varasematega ning näha õpetajaametit laiemas perspektiivis.


Õpetaja ameti alguses koges hirmu ja kahtlusi, kas ta on piisavalt ettevalmistunud ja kas ta suudab toime tulla keeruliste olukordadega. Ta astus oma esimesse klassiruumi kartuse ja põnevusega, teades, et tal on võimalus olla õpilaste jaoks positiivne rollimudel ning aidata neil avastada maailma ning avastada iseennast. 


Ta on võtnud endale missiooni mitte ainult edastada teadmisi, vaid ka innustada õpilasi olema parim versioon iseendast. 

Ta teab, et õpetamine on dünaamiline valdkond ning et enda arendamine on oluline, et pakkuda oma õpilastele parimat võimalikku haridust. Kuid Viivika lugu ei piirdu ainult klassiruumiga. 


ÕPETAJA, KES PANUSTAB KA ENDA KOLLEEGIDE HEAOLUSSE

Kuigi Viivika on sügavalt pühendunud oma õpilastele, on ta avastanud uue väljakutse, mis on sama oluline - toetada ja juhendada neid, kes töötavad õpetajatena. Ta on mõistnud, et õpetajad vajavad endi kõrval samasugust tuge ja juhendamist nagu nende õpilasedki. 

Olles ise kogenud õpetaja rolli erinevates olukordades, mõistab Viivika, millised väljakutsed võivad kaasneda õpetajatööga ning kuidas neid ületada. 

Ta on võtnud endale ülesandeks olla mentoriks ja toetajaks teistele õpetajatele, aidates neil leida oma sisemine sära, jõudu ja motivatsiooni, et anda endast parim oma õpilastele.

Viivika usub, et kui õpetajad tunnevad end toetatuna ja motiveerituna, kandub see positiivne energia edasi ka õpilastele ning tulemused on märkimisväärsed.


Loe detailsemat lugu siit.