Haridusmentorlusest täpsemalt

Haridusmentorlus on kaasaegne võimalus toetada enda tööalast arengut koolituste ja iseõppimise kõrval. Se on mõtestamise ja enda tööalase õpikogemuse analüüsimise aeg ning koosloome protsess.

Jätkub siin