KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

MTÜ Haridusmentorid on esitanud majandustegevusteate ning ettevõte tegutseb vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele.

Täienduskoolituste õppekavad koostatakse kliendi vajadustest lähtuvalt ning nende koostamisel lähtutakse kehtivast seadusandlusest.

Koolitused toimuvad nõuetele vastavas õpikeskkonnas. Koolituseks vajalikud ruumid valitakse koostöös kliendiga. Ruumide valikul arvestatakse koolituse eesmärki, grupi suurust, esitlustehnika vajadust jms.

Oma professionaalse kvaliteedi tagamiseks osalevad töötajad individuaalses supervisoonis ja/või kovisioonis ning täiendavad end järjepidevalt erinevatel koolitustel.

Koolitusel osalejatelt kogutakse nii suulist ja/või kirjalikku tagasisidet, mida võetakse arvesse koolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tõstmiseks.