Meie HARIDUSMENTORITEL on õpetaja töökogemus, teadmised haridusvaldkonnast, nüüdisaegse õpikäsituse kogemus, tahe panustada haridusvaldkonda just õpetajate kaudu. Haridusmentori ülesanne on leida üles ja aidata treenida neid oskusi, mis aitavad õppijal edaspidi üha enesekindlamalt tegutseda. Iga õppija saab enda arengu intensiivsust ja tempot vastavalt huvile, vajadusele ja valmisolekule ise valida.