Kai Koort
Haridusmentor

"Üksinda oleme targad. Koos oleme geniaalsed."

Haridusmentorina tahan olla Sulle kaasteeline, kes empaatilise kuulajana käib Sinuga koos mööda unustatud või päris uusi radu.

Loon õhkkonna, kus Sul on hea erinevatele tööolukordadele otsa vaadata ja uusi sihte seada. Arutame, sest dialoogi pidamine aitab paremini mõista iseennast ja teisi, sõnastada oma mõtteid ja tegusid, ning seeläbi leida paremaid toimetamisviise.

Edasiviivate küsimuste ja kriitilise refleksiooni eesmärk on avada uued värsked vaated, toetada Sinu professionaalset arengut, hoida vaimset tervis ja ennetada läbipõlemist.