Liina Kitt
Haridusmentor

"Ole ise see muutus, mida oled oodanud!"

Me kõik vajame, et meid kuulatakse ära, mõistetakse ja nähakse. Ainult siis kui need kolm vajadust on rahuldatud, tunneme ennast turvaliselt ja väärtustatuna. Tänu sellele, oleme omakorda võimelised avanema uuele ja tundmatule ning seega ka muutustele ja arengule. 

Minu jaoks pole midagi paremat, kui jagada Sinuga koos 90. minutit, Sind kuulates, mõistes ja nähes, sest ma tean, et pärast seda pole me kumbki enam täiesti need, kes 90. minutit tagasi olime. Ja usu, see on hea … ei, see on suurepärane :)


KIRETEEMADE TOP 5

 • Ennastjuhtiv õppija

 • Konflikti juhtimine

 • Koostöö

 • Mentorlus, coaching ja supervisioon

 • Ennast säästev õpetaja


TUNNEN UHKUST

 

KÕRGHARIDUSKÄIK

 • Tartu Ülikool, saksa keel ja kirjandus, bakalaureuseõpe

 • Tallinna Ülikool, saksa keele õpetaja, haridusteaduste magister

 

TÖÖKOGEMUS

 • 2018 - …..      Viimsi Gümnaasium - saksa keele, uurimistööde aluste ja koostööõpetuse õpetaja, UPT (uurimis- ja praktiliste tööde) koordinaator, välisprojektide juht ja UNESCO ja   Läänemere projekti koolide tegevuse koordinaator Viimsi Gümnaasiumis, lõimingu töögrupi juht

 • 2018 talv/kevad  MTÜ Mondo – Maailmahariduse süvaõppekursuse 2018 koolitaja

 • 01.2015 - 06.2015 Embassy of Education – saksa keele koolitaja

 • 2011 - 2018  Tallinna 32. Keskkool – saksa keele, uurimistöö aluste ja kultuuridevahelise kommunikatsiooni õpetaja, klassijuhataja, B-C võõrkeelte ainekomisjoni juht, UNESCO ühendkoolide koordinaator ja kooli arendusnõukogu liige, Kooliteatrite festivali Tallinna vooru korraldusmeeskonna liige