Koolitused ja enesetäiendamine aitavad õpetajatel saada uusi teadmisi ja oskusi, samal ajal kui mentorlus pakub individuaalset toetust ja õppimise toetamist, et aidata õpetajatel rakendada neid teadmisi ja oskusi oma õpetamises.

Mentorlus võib olla eriti väärtuslik, kuna see võimaldab õpetajatel saada tagasisidet oma töö kohta ja avastada uusi vaatenurki.

Kokkuvõttes on nii koolitused kui ka haridusmentorlus vajalikud õpetajate professionaalse arengu toetamisel ning nende kahe kombinatsioon võib aidata õpetajatel saavutada paremaid tulemusi oma õpilaste õpetamisel ning tõsta enda töö ja ametiga rahulolu.

Haridusmentorluse teemade hulka kuuluvad õpetamise meetodid, õpilaste motivatsioon, koostöö kolleegidega ja endale karjäärimudeli loomine.

Tegevõpetajatele ja teistele haridustöötajatele, kes soovivad enda professionaalses arengus uut kvaliteeti ning on valmis selle nimel tegutsema.

Haridusmentorlus sobib töökogemusega õpetajale, kes soovib...
  • arendada oma oskusi ja katsetada,
  • toetada õpihuvi klassiruumis,
  • luua uusi võimalusi õpetamisega seotud väljakutsetele,
  • saada tagasisidet ja edasisidet oma tööle.
Haridusmentorluse teenus sobib kõige paremini õpetajale, kes tunneb selleks ise vajadust ja avaldab selleks soovi.
Haridusmentori kõige olulisem roll on aidata õpetajal senistest kogemustest välja sõeluda see, millega jätkata, mida tasub vähendada ja mida täiendada. Mentor aitab näha erinevate valikutele järgnevaid võimalikke stsenaariume.

Meie ülesanne on luua usalduslik suhe ja õppimiseks soodne õhkkond, et õpetaja tunneks end turvaliselt.

Ühtlasi tuleb arvestada, kui muutub õpetaja käekiri, on ka õpilastel vaja hakata enda seniseid harjumusi muutma.
Enda kooli tegevõpetajate professionaalsesse arengusse investeerimine on kooli edu võti. See on võimalus väärtustada ametit, tagada organisatsiooni hea maine ning toetada ka õpetajate järelkasvu - tänased õpilased näevad, et õpetaja pole üksi ja tema areng on toetatud.

Haridusmentorluse teenuse eest tasumiseks on kasutatud erinevaid võimalusi:
Kui sa ei ole veel kindel, kas haridusmentorlus on midagi sinu jaoks, siis siin on 3 küsimust, mida endalt küsida:

✅ Kas ma soovin saada individuaalset toetust, et enda õpetamist arendada?
✅ Kas ma tahan kasutada enda seniseid teadmisi, oskusi, et leida uusi võimalusi enda õpetamispraktika täiustamiseks?
✅ Kas ma olen valmis võtma vastutuse oma professionaalse arengu eest ja pühenduma sellele?

Kui tekkis huvi, kirjuta meile info@haridusmentorid.ee
või pöördu otse kindla mentori poole.