Õpetajate professionaalse arengu partnerid

HARIDUSMENTORLUS image
Õpetaja töös on palju väljakutseid ja samal ajal täis võimalusi luua õppimise rõõmu enda õpilastes. Oleme praegused ja endised õpetajad ning räägime sinuga samas keeles.

Haridusmentorlus on võimalus teha paus, korrastada, mõtestada ja teadlikumalt jätkata.

Haridusmentor on õpetajale partneriks teemades:
 • Personaalne tugi
 • Nüüdisaegsem õpikäsitus
 • Värskendatud meetodid
 • Isiklik ja professionaalne areng

Seda kõike õpetaja enda heaolu silmas pidades ja tema aega väärtustades.
Meie oleme olemas õpetajale, et tema saaks olemas olla enda õpilastele ja sel viisil eeskujuks ka potentsiaalsetele tuleviku õpetajatele.

Loe edasi
 • 10
 •  14.06.2023 02:00
 • Online Event

Milline on korrastatud õpikeskkonna mõju? Millest alustada süsteemi loomist Milliseid harjumusi on vaja, et korda hoida? PS. Toome päevavalgele ka päris olukorrad päris õpetajate sahtlitest ja riiulitest.

 •  9.06.2023 10:00
 • Online Event

Mis on haridusmentorlus? Kes on meie mentorid? Millised on õpetajate kogemuslood? Kuidas haridusmentor enda kooli kutsuda?

Koolitused ja enesetäiendamine aitavad õpetajatel saada uusi teadmisi ja oskusi, samal ajal kui mentorlus pakub individuaalset toetust ja õppimise toetamist, et aidata õpetajatel rakendada neid teadmisi ja oskusi oma õpetamises.

Mentorlus võib olla eriti väärtuslik, kuna see võimaldab õpetajatel saada tagasisidet oma töö kohta ja avastada uusi vaatenurki.

Kokkuvõttes on nii koolitused kui ka haridusmentorlus vajalikud õpetajate professionaalse arengu toetamisel ning nende kahe kombinatsioon võib aidata õpetajatel saavutada paremaid tulemusi oma õpilaste õpetamisel ning tõsta enda töö ja ametiga rahulolu.

Haridusmentorluse teemade hulka kuuluvad õpetamise meetodid, õpilaste motivatsioon, koostöö kolleegidega ja endale karjäärimudeli loomine.

Tegevõpetajatele ja teistele haridustöötajatele, kes soovivad enda professionaalses arengus uut kvaliteeti ning on valmis selle nimel tegutsema.

Haridusmentorlus sobib töökogemusega õpetajale, kes soovib...
 • arendada oma oskusi ja katsetada,
 • toetada õpihuvi klassiruumis,
 • luua uusi võimalusi õpetamisega seotud väljakutsetele,
 • saada tagasisidet ja edasisidet oma tööle.
Haridusmentorluse teenus sobib kõige paremini õpetajale, kes tunneb selleks ise vajadust ja avaldab selleks soovi.
Haridusmentori kõige olulisem roll on aidata õpetajal senistest kogemustest välja sõeluda see, millega jätkata, mida tasub vähendada ja mida täiendada. Mentor aitab näha erinevate valikutele järgnevaid võimalikke stsenaariume.

Meie ülesanne on luua usalduslik suhe ja õppimiseks soodne õhkkond, et õpetaja tunneks end turvaliselt.

Ühtlasi tuleb arvestada, kui muutub õpetaja käekiri, on ka õpilastel vaja hakata enda seniseid harjumusi muutma.
Enda kooli tegevõpetajate professionaalsesse arengusse investeerimine on kooli edu võti. See on võimalus väärtustada ametit, tagada organisatsiooni hea maine ning toetada ka õpetajate järelkasvu - tänased õpilased näevad, et õpetaja pole üksi ja tema areng on toetatud.

Haridusmentorluse teenuse eest tasumiseks on kasutatud erinevaid võimalusi:
Kui sa ei ole veel kindel, kas haridusmentorlus on midagi sinu jaoks, siis siin on 3 küsimust, mida endalt küsida:

✅ Kas ma soovin saada individuaalset toetust, et enda õpetamist arendada?
✅ Kas ma tahan kasutada enda seniseid teadmisi, oskusi, et leida uusi võimalusi enda õpetamispraktika täiustamiseks?
✅ Kas ma olen valmis võtma vastutuse oma professionaalse arengu eest ja pühenduma sellele?

Kui tekkis huvi, kirjuta meile info@haridusmentorid.ee
või pöördu otse kindla mentori poole.

Haridusmentorlusest täpsemalt

Haridusmentorlus on kaasaegne võimalus toetada enda tööalast arengut koolituste ja iseõppimise kõrval. Se on mõtestamise ja enda tööalase õpikogemuse analüüsimise aeg ning koosloome protsess.

Jätkub siin  

Tüütust arenguvestlusest sai väärtuslik dialoog

Õpetaja lükkas seda tööülesannet võimalikult kaugele edasi. Nädalaga muutus see põnevaks ja aasta aega hiljem viidi läbi veebipõhine töötuba, mis aitas veelgi rohkemaid õpetajaid.

Jätkub siin  

Majasisene või -väline mentor?

Mõnes koolis töötab majasisene mentorsüsteem. Loe siit, kuidas eristub haridusmentorlus sellest, mida tavapäraselt mentorlusena mõistetakse.

Jätkub siin  

Õpetaja uppus kätemerre

Õpetaja uppus "mis ma nüüd tegema pean?" küsimustesse ja kätemerre. Kaardistasime tema käekirja ja ta leidis lahenduse, mis päästis ta päevad.

Jätkub siin  

Õpetaja, kes hoolib ka teistest õpetajatest

Viivika on üks meie haridusmentoritest ja samal ajal õpetaja. Tema armastus ja pühendumus õpetajaameti vastu on viinud ta kaugemale kui ta kunagi oskas unistada. Aga las ma räägin teile lugu algusest peale...

Jätkub siin  

Triinu Pääsik

Haridusmentor

Õppimise rõõmu suurendamine õpetaja valikute kaudu

Tutvu lähemalt  

Liina Kitt

Haridusmentor

Grupijuhtimine ja head suhted enda, kolleegide ja õpilastega

Tutvu lähemalt  

Viivika Keskküla

Haridusmentor

Klassijuhataja rolli eripära ja suhted klassiga

Tutvu lähemalt  

Kaidi Kolsar

Haridusmentor

Õpetaja teadlik enesehoid õppeaasta algusest lõpuni

Tutvu lähemalt  

õpetaja Annika

[haridusmentor VIIVIKA]

Mina tahtsin öelda, et piisas Viivikaga kahest kohtumisest ja mul on hoopis kergem olla. Tuunisin arenguvestlust veidike, hea oli ära tunda, et mul tegelikult päris hea põhi olemas, vajas veidike tuunimist. Täna oli 5 arenguvestlust järjest ehk 5h intensiivseid vestluseid, aga ma olen eufoorias. Need olid nii ägedad ja mulle tundus, et lapse ja vanema jaoks tõhusad, minu jaoks informatiivsed. Kui enne vaheaega ehmatasin, need ikka tegemata, aga PEAN ära tegema ja reageerisi kiiresti registreerimisormi loomiseks, siis nüüd ma mõtlen nii, et jess, 13 tk veel, nii põnev 😊 Aitäh haridusmentorid ning suured tänud minu koolijuhile, kes tegi selle võimalikuks 😊

õpetaja Liis

[haridusmentor LIINA]

Liina loob õppijale visuaali. Sain väga hea ülevaate enda hetkeolukorrast ja sealt sain edasi visualiseerida olukorda, mida päriselt soovin. See avas mu silmad kui palju mul on üleliigseid kohustusi, mida ma tegelikult ei soovi, aga olen märkamatult endale võtnud.

õpetaja Külliki

[haridusmentor TRIINU]

Aitäh Sulle, Triinu! See aeg Sinuga oli VÄGA inspireeriv! Ja sellega koos kinkisid nädalalõpu, mida pole mul ammu olnud! —Nii otseselt kui kaudselt: mind ootab ees vaid 30 minutit tunniettevalmistust! 😉ja tänane reede on energiat täis (ehk ei olegi õhtu, kus kukun näoli patja! 🙈) Tunnis olin selgelt enesekindlam ja rõõmsa tujuga (=ei muretsenud). Ei läinud paanikasse, kui üks poiss küsiski selle küsimuse, et “millest ma peale hakkan”). Vastasingi uhkelt, et kirjutamisprotsess on täiesti vaba, ise otsustad. 😄 Ja see minu vastus tuli küll täiesti kindlalt meie vestluse mõjul!

1:1 mentorlus

Erineva tempo ja intensiivsusega paketid.

AVA SISU

Koolipakett

12x 2h pakett koolile, mida saab jagada 2-6 õpetaja vahel vastavalt vajadustele.

AVA SISU

1: grupile

Sobib hästi meeskonna tuumiku toetamiseks muutuste elluviimisel. Pakume ka supervisioone ja kovisioone.

AVA SISU

Võta meiega ühendust

*
*
*