Õpetaja, sinu heaks!

Meie abiga leiad oma mõtetes selguse, kuidas panna õpilaste silmad särama ja olla seejuures õpetajana õnnelik.

Õpetaja, Sinu tööl on suur väärtus - see on seemneks iga õpilase tuleviku heaks.

Sinu abiga saavad rasked teadmised kergemaks ning avardub õpilaste oskuste maailm. Me teame, et õpetamine ei ole alati lihtne ning vahel on väga vajalik oma mõtete ja tunnete jagamine, et leida oma mõtetes selgus. Haridusmentorlus on selleks hea võimalus, mis aitab Sul või Su meeskonnal oma küsimustele ise vastused ja lahendused leida ning olla seeläbi oma töös edukam.

Võrreldes "üks suurus sobib kõigile" koolitustega võimaldab 1:1 või 1:3 haridusmentorlus efektiivsemat enesearengut.

Haridusmentorluse abil kogeb õpetaja nüüdisaegset õpikäsitust omal nahal nii nagu temalt oodatakse õpilastega töötades.

Enda ja maailma suhtes uudishimulik õpetaja on eneseteadlikum, enesekindlam, taastub tagasilöökidest kiiremini ning naudib oma tööd ja eneseteostust - selliseid õpetajaid Eesti vajabki.

Õnnelikke ja arengule orienteeritud õpetajaid tahavad näha ka õpilased enda ees, et nemadki sooviksid kord töötada õpetajana.
Tegevõpetajatele ja teistele haridustöötajatele, kes soovivad enda professionaalses arengus uut kvaliteeti ning on valmis selle nimel tegutsema.

Haridusmentorluse ideaalpersoona:
  • töökogemus õpetajana
  • sisemine soov tõsta enda professionaalset kvaliteeti teatud kindla haridusteema raamistiku kaudu
  • enese vastu uudishimulik - soov tegeleda eneseteadlikkusega
  • valmisolek teha muudatusi enda senises tegutsemises

Haridusmentorluse teenus sobib kõige paremini õpetajale, kes tunneb selleks ise vajadust ja avaldab selleks soovi.
Kui varasemad lähenemised on mentorit defineerinud kui inimest, kes teab õigeid vastuseid, siis kaasaegne mentorluse kontseptsioon näeb mentorlust kui kahe (või enama) võrdse partneri suhtlust ja koostööd. Õppimismudel, mis toetab parimal viisil õppimist mentorsuhtes, on koos konstrueerimine (Watkins, Carnell, Lodge, 2007).

Kui koolitusel omandatakse teoreetilised teadmised, siis tõelise tähenduse saavad need isiklikus praktikas.

Mentori olulisim roll ongi aidata neist kogemustest, ka keerulistest ning ebamugavatest, õppida.

Õppimiskeskne mentorsuhe on

– konfidentsiaalne
– ehe/aus
– empaatiline
– hinnanguvaba
– avatud ja aktsepteeriv
– kuulav
– väljakutseid esitav
– toetav ja kokkuvõtteid tegev
– tagasisidestav

Õppimiskeskne mentorsuhe EI OLE

– nõuandmine
– kiire parandamine
– hinnanguline
– kriitiline
– lihtne
– meeldiv
– manipuleerimine
– teise probleemi enda omaks
võtmine

// Sõnastamisel kasutatud allikas:
Lainola, K.; Eisenschmidt, E. (2021) Mentorlus - koostöine õppimine ja areng hariduses. Tallinn: TLÜ haridusinnovatsiooni keskus. http://www.tlu.ee/kutseaasta
Haridusmentorluse teenuse eest tasumiseks kasutatakse erinevaid praktikaid:

  • õpetaja tasub teenuse eest eraisikuna terves ulatuses
  • teenuse eest tasub terves ulatuses organisatsioon (nt täiendkoolituse eelarvest)
  • õpetaja ja organisatsioon tasuvad suhtes 70:30
  • õpetaja või kool taotleb rahalist toetust (avatud taotlusvoorud leiad siit)

Töötaja professionaalsesse arengusse investeerimine on kooli edu võti!
Kui sa ei ole veel kindel, kas haridusmentorlus on midagi sinu jaoks, siis siin on 3 küsimust, mida endalt küsida:

1. Kas sa tahad ise valida ja otsustada, kuid tunned vahel, et üksi on keeruline valida, mille järgi valida?

2. Kas sa tahad tunda end töörollis sagedamini õnnelikult ja rahulolevana?

3. Kas sa tahad kasutada oma seniseid teadmisi, oskusi ja kogemusi uuel viisil, et tõsta enda töö kvaliteeti?

Triinu Pääsik

Haridusmentor

"Selle jaoks, et sütitada teisi, pead sa ise särama."

Tutvu lähemalt  

Liina Kitt

Haridusmentor

"Ole ise see muutus, mida oled oodanud!"

Tutvu lähemalt  

Viivika Keskküla

Haridusmentor

"Kuulates oma südamehäält, leiad selle, mis su hinge helisema paneb."

Tutvu lähemalt  

Kai Koort

Haridusmentor

"Üksinda oleme targad. Koos oleme geniaalsed."

Tutvu lähemalt  

Kaidi Kolsar

Haridusmentor

"Suurim võitudest on eneseületus."

Tutvu lähemalt  

Meie HARIDUSMENTORITEL on õpetaja töökogemus, teadmised haridusvaldkonnast, nüüdisaegse õpikäsituse kogemus, tahe panustada haridusvaldkonda just õpetajate kaudu. Haridusmentori ülesanne on leida üles ja aidata treenida neid oskusi, mis aitavad õppijal edaspidi üha enesekindlamalt tegutseda. Iga õppija saab enda arengu intensiivsust ja tempot vastavalt huvile, vajadusele ja valmisolekule ise valida.

1:1 mentorlus

Kui vajad individuaalset ja efektiivset arengut kindlal fookusteemal või erinevate oskuste treeningut kompleksselt.

AVA SISU

1: pundile

Kui on vaja võimsalt edasi liikuvat ning ühtehoidvat juhtmeeskonda. Sisaldab 1:1 kui ka grupikohtumisi teemadel.

1: meeskonnale

Kui meeskonnal on vaja ühtsemat hingamist. Tegemist on pikaajalise 1-1,5 õppeaasta koostöövormiga kokkulepitud kohtumistega.

Kovisioon ja supervisioon

Kooli kollektiivis ühtsuse ja sünergia loomiseks. Soovituslikult pikema perioodi jooksul 5-6 kohtumist.

Õpetaja - oleme Sinu jaoks!

KIRJUTA MEILE

*
*
*