Õpetaja uppus kätemerre

Õpetaja Mairi on enda ametit armastav õpetaja. Ta kogus tükk aega julgust, et pöörduda haridusmentori poole. See on igati loomulik, sest ta pole seda varem kogenud ja võõras teenus paistis esmalt hirmutav. Meil ja temalgi oli 2 kohtumise järel suur rõõm, et ta seda siiski tegi.


ALGUSES

Õpetaja, tahtes olla hea õpetaja, püüdis kõik õpilaste jaoks valmis sättida, koostas juhendid ja materjalid, püüdis igaüht individuaalselt aidata.

Selle tulemusel:
☑️ õpilastel madal õpihuvi
☑️ küsisid pidevalt eraldi tähelepanu
☑️ õpetaja väsis kiiresti ja oli koguaeg tunne, et ta ei tee piisavalt...

➡️ Kaardistasime õpetaja senise käekirja ning soovi. Analüüsisime erinevaid variante ja võimalikke tagajärgi ning lõpuks toimus õpetajas "AHHAAAA!" 💡


PÄRAST haridusmentorlust
kaasas õpetaja õpilased juba juhendi koostamisse

Selle tulemusel:
✅️ õpilased olid haaratud mõtlemisse ja koos loomisse
✅️ õpilased hakkasid üksteist aitama juhendi rakendamisel
✅️ õpetaja energia jaotub päeva peale ühtlasemalt ja jaksab ja naudib ka perega aega

LISAKS
See oli vaid üks osa sellest, milleni haridusmentorluse käigus õpetajaga jõudsime ja teiega täna jagasime. Lisaks sellele võttis ta julgemalt taas käsile enda magistritöö, leidis võimaluse tööpäeva sees puhata ja tunni ajal end virgutada.

Õpetaja Mairi tegi seda läbi erineva vanuseastme õpilastega, sh väikeklassiga. Muuseas just viimane grupp võttis sellise õppimise kõige paremini vastu.

vanus: 40 aastat
staaž: 6 aastat
õppeaine: käsitöö


Kui sinagi tunned, et soovid enda õpilastes motivatsiooni tõsta ja enda töömahtu vähendada, kirjuta info@haridusmentorid.ee või pöördu otse mentori poole.