Majasisene või -väline mentor?

Üks pole parem kui teine, sest eesmärk on erinev.

MajaSISENE mentor tähendab tavaliselt seda, et uuel töötajal on keegi, kes aitab tal just Sellesse organisatsiooni sisse elada. Mõnikord see inimene määratakse. Mõnel juhul saab uus töötaja mentori ise valida.

Majasisene mentor aitab näiteks:

  • kust saab alla laadida täiendõppe koolituse taotluse;
  • kuidas ja kellele esitada info, kui klassiga väljasõidule minnakse;
  • millised on organisatsiooni kirjutamata reeglid jne.

Üldiselt ei ole siin loovusele ruumi ega ka vajadust. Uus töötaja ei pea neid jalgrattaid leiutama hakkama.


HARIDUSMENTORi ülesanne on aga justnimelt õpetaja enda 🚲 "tuunimine" kui nii võib öelda.

MajaVÄLINE mentor on justkui kolleeg teisest asutusest, kelle jaoks on oluline aidata õpetajal saada oma alal veelgi meisterlikumaks.

Haridusmentor aitab näiteks:

  • kuidas rakendada kujundavat hindamist nii, et õppija oleks toetatud ja õpetaja töömaht ei suureneks;
  • milline on uurimistöö juhendaja roll ja kui palju sekkuda;
  • millele ja kuidas mõelda, kui tahta lõiminguprojekte ellu viia;
  • kuidas juhtida enda energiat tööpäeva jooksul ja milliseid valikuid teha, et jaksu oleks kogu õppeaasta vältel.

Staaž, vanus ja õppeaine ei mängi rolli. Oluline on õpetaja tahe.

Eriliseks teeb haridusmentorluse vestluse see, KUIDAS mentor vestlust juhib, millele tähelepanu juhib, mida märkab, kuidas küsimusi sõnastab ja vastuseid peegeldab.

Igal mentoril on oma käekiri, meetodid ja pagas.

Mõnele meist meeldivad suured ja komplekssed õpetaja enda mina puudutavad teemad, teised lähenevad õpetaja ameti ülesannete kaudu ja leiavad selle mina sealt üles. 


Tutvu meie mentoritega siin või loe õpetajate tagasisidet siin.