Koolijuht valis üldkoolituste asemel haridusmentorluse koolipaketi

Autor: Helen Kauksi (meie sõber ja tegevõpetaja)

Haridusvaldkond on täis väljakutseid, mis nõuavad pidevat arengut ja kohanemist ka tegevõpetajatelt. Õpetaja arengu toetamiseks pakutakse erinevaid koolitusi, kuid tihti jääb koolitustel puudu personaalsusest, võimalusest kellegagi oma mõtteid põrgatada ja päriselt enda praktikasse kantavaid lahendusi leida.

Selle tühimiku täitmiseks on loodud MTÜ Haridusmentorid, kus tegutsevad õpetaja kogemusega mentorid, kelle jaoks tegevõpetajad on peamine sihtgrupp. 

Haridusmentor Kaidi Kolsari sõnul on mentorluskohtumine mõtestatud tegevus, kus lähtutakse õpetaja olulisest arengukohast, millega tegelema hakatakse. Samuti järgneb igale kohtumisele jätkukohtumine. See tagab õpetajale võimalikult personaalse ja tema vajadustest lähetuva arengu.Kogemust haridusmentorlusega jagab Järva-Jaani Gümnaasiumi koolijuht Annela Tammistega, kes otsustas üldkoolituste asemel pakkuda enda kooli õpetajatele võimalust teha koostööd MTÜ Haridusmentoritega.

Kogemust haridusmentorlusega jagab Järva-Jaani Gümnaasiumi koolijuht Annela Tammistega, kes otsustas üldkoolituste asemel pakkuda enda kooli õpetajatele võimalust teha koostööd MTÜ Haridusmentoritega.


Miks otsustasite oma koolis võimaldada õpetajatele haridusmentorlust? 

Kipume toetama ainult alustavaid ja värskeid töötajaid - olgu selleks siis alustavad õpetajad, juhtkonnaliikmed või koolijuhid. Samas tundsin ise õpetajana kõige rohkem toest puudu peale esimest aastat, sest kuigi oli üks ring kooliaastat selja taga, pakkus õpetajaks olemine iga päev uusi väljakutseid. Arvan, et nii on nende õpetajatega ka, kes on koolis töötanud 10, 20 või 30 aastat - kuna ühiskond muutub kiirelt ja vahel tundub, et lapsed veel kiiremini, vajab õpetaja tuge pidevalt. Õpetajatöö on niivõrd emotsioonide ja erinevate olukordade rohke, et rutiini ei teki. Neid tundeid kogedes ning õpetajaid kõrvalt jälgides, tundus, et pean rohkem oma energiat pöörama just ka kogenud õpetaja toetamisele. Tahan, et nad säraksid koolis pikalt.

Kuidas olete taganud, et haridusmentorlus on koolis õpetajatele kättesaadav?

Katsetame seda esimest aastat ning hetkel on see olnud rohkem huvile toetudes - andsin õpetajatele teada, et selline võimalus on koolis olemas ning kes soovivad, saavad mentoriga kohtuda. Mõne õpetaja olen peale omavahelisi vestlusi ka ise sinna suunanud.

Kuidas hindate enda kooli õpetajate senist huvi haridusmentorluse vastu? Milline on olnud osalejate peamine tagasiside?

Huvi on olnud väga vajaduspõhine ja see on olnud ka eesmärk - haridusmentoriga on kohtunud need, kes on tundnud selleks mingil hetkel vajadust. Kõige olulisem polegi see, et mentoriga kohtuks mingi protsent õpetajatest, vaid see, et õpetajal üldse on koht ja võimalus kellegi poole pöörduda. 

Kõige olulisem polegi see, et mentoriga kohtuks mingi protsent õpetajatest, vaid see, et õpetajal üldse on koht ja võimalus kellegi poole pöörduda.

Tagasiside on olnud väga positiivne, kohtumised on toimunud õpetajate jaoks õigel hetkel. Eks eelarvamused on kõigil, kuid järelkaja on olnud väga hea. Millist väärtust näete enda kooli jaoks haridusmentorluses?Mõnikord on vaja, et oleks keegi, kes väljastpoolt kooli aitaks mõnele murele vaadata teise pilguga. Sellisel juhul saavad probleemid parima lahenduse ning ei kandu niivõrd omavahelistesse suhetesse. Soovime, et meie koolis oleks hooliv õhkkond ning see algab eelkõige kollektiivist - kui nemad tunnevad, et neist hoolitakse, kiirgab see neist ka kaugemale ja mõjutab õpilasi.

Milliseid muutuseid olete märganud kooli õhkkonnas või õpetamismeetodites pärast haridusmentorluse rakendamist?

Tõeliseid vilju nopime me tõenäoliselt tulevikus, sest muutustega harjumine ning uute tööviiside rakendamine võtab aega. Siiamaani olen tunnetanud, et sellist üldist kurnatust ja väsimust on kollektiivis vähem, õpetajate vaimne tervis on meil sel aastal fookuses ning positiivne mõju on ka mitmete tegevuste kokkulangemisel.Järva-Jaani Gümnaasiumi kogemus näitab, et haridusmentorlus mängib olulist rolli õpetajate arengu ja heaolu toetamisel ning on positiivse mõjuga nii mentorlust saavale õpetajale, kui kooli õhkkonnale. Haridusmentorlus on oluline investeering hariduse tulevikku, mis aitab tagada rahulolevad õpetajad ja läbi nende hästi toetatud õpilased.


Loe koolipaketist SIIN