TEENUSE KIRJELDUS image
Haridusmentorlus on võimalus teha paus, mõtestada ja teadlikumalt jätkata.

Haridusmentorlus toetab õpetaja enda visiooni sellest, milline õpetaja ta tahab olla ja kuidas õpilastest saaksid ennastjuhtivad õppijad. Seda kõike sammukaupa nii, et õpetaja amet pakuks täpselt piisavat pingutust - ei oleks liiga koormav ega muutuks liiga igavaks.

Haridusmentorlus on kaasaegne professionaalse arengu partnerlus õpetajatele. Seda kõike õpetaja enda heaolu silmas pidades ja aega väärtustades. Oleme praegused ja endised õpetajad ning räägime sinuga samas keeles.

Loe edasi