Haridusmentorlus on kaasaegne professionaalse arengu partnerlus õpetajatele.

Haridusmentorlus toetab õpetaja enda visiooni sellest, milline õpetaja ta tahab olla ja kuidas õpilastest saaksid ennastjuhtivad õppijad. Seda kõike sammukaupa nii, et õpetaja amet pakuks täpselt piisavat pingutust - ei oleks liiga koormav ega muutuks liiga igavaks. Seda kõike õpetaja enda heaolu silmas pidades ja aega väärtustades.

Haridusmentorlus on võimalus teha paus, mõtestada ja teadlikumalt jätkata.

Loe edasi